Hội thảo (Workshop) lần VI- 31/05/2014


Chuỗi chuyên đề:Hướng dẫn trẻ tự kỷ trong sinh hoạt học đường và cộng đồng


Mục tiêu: Chuyên viên âm ngữ giới thiệu tiến trình phát triển ngôn ngữ của trẻ tự kỷ, giúp phụ huynh hiểu rõ các bước qua đó trẻ tự kỷ hình thành và phát triển ngôn ngữ. Chuyên viên âm ngữ định hướng cho phụ huynh can thiệp tại nhà giúp trẻ hòa nhập. Bác sĩ tâm lý trình bày tóm tắt về những khó khăn về ăn uống, giấc ngủ và can thiệp dùng thuốc mà phụ huynh cần lưu ý để giúp giải quyết các khó khăn này trong sinh hoạt của trẻ tự kỷ. Bác sĩ tâm lý nhi trả lời các câu hỏi của phụ huynh về các khó khăn về ăn uống, giấc ngủ và dùng thuốc can thiệp cho trẻ tự kỷ.


Báo cáo viên:

    • Chuyên viên âm ngữ Nguyễn Thị Hòa
    • Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, Khoa Tâm Lý bệnh viện Nhi Đồng I

Một số hình ảnh của chương trình:

Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI Hoạt động hội thảo lần VI
Hoạt động hội thảo lần VI


Website Câu Lạc Bộ Sống Cùng Tự Kỷ - Email:bandieuhanh@songcungtuky.org | Website: www.songcungtuky.org | Fanpage :