Hội thảo (Workshop) lần IV- 11/01/2014

Chuỗi chuyên đề:Hướng dẫn trẻ tự kỷ trong sinh hoạt học đường và cộng đồng

Mục tiêu: Bác sĩ tâm lý nhi thuyết trình về quá trình phát hiện chứng tự kỷ ở trẻ em để có chẩn đoán và can thiệp kịp thời, cùng những bước cần làm tiếp theo, phương hướng và cách thức nuôi dạy phù hợp đến khi trẻ trưởng thành, để hướng đến việc giúp các con hòa nhập với cộng đồng. Ngoài ra, trong buổi hội thảo còn có sự giao lưu và chia sẻ của phụ huynh Cái Thị Ngọc Thủy – bà là chuyên viên tư vấn và làm việc với người khuyết tật trên 18 tuổi tại Úc.

Báo cáo viên:

    • Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, Khoa Tâm Lý bệnh viện Nhi Đồng I
    • Bà Cái Thị Ngọc Thủy, Điều phối viên của tổ chức ADEC, Úc

Một số hình ảnh của chương trình:

Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV Hoạt động hội thảo lần IV
Hoạt động hội thảo lần IV


Website Câu Lạc Bộ Sống Cùng Tự Kỷ - Email:bandieuhanh@songcungtuky.org | Website: www.songcungtuky.org | Fanpage :