Hội thảo (Workshop) lần III - 28/09/2013


Chuỗi chuyên đề:Hướng dẫn trẻ tự kỷ trong sinh hoạt học đường và cộng đồng


Mục tiêu: Bác sĩ và Chuyên gia tâm lý nhi hướng dẫn cha mẹ cách tương tác với trẻ phù hợp,  hướng đến việc giúp các em hòa nhập với cộng đồng và giao lưu trao đổi những kinh nghiệm của phụ huynh trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy trẻ.


Báo cáo viên:

    • Bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang, Khoa Tâm Lý bệnh viện Nhi Đồng I
    • CGTV Nguyễn Thị Tuyết Vân, VP Tư vấn tâm lý Trẻ em- Thanh thiếu niên

Một số hình ảnh của chương trình:

Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III
Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III Hoạt động hội thảo lần III


Website Câu Lạc Bộ Sống Cùng Tự Kỷ - Email:bandieuhanh@songcungtuky.org | Website: www.songcungtuky.org | Fanpage :