Mỗi con người, dù có xuất phát điểm khác nhau, đều có quyền được sống và được yêu thương trọn vẹn. Các em mắc chứng tự kỷ cũng vậy.

Hãy cùng đồng hành và chia sẻ với những gia đình có con tự kỷ,để giúp các phụ huynh chuẩn bị sẵn sàng cho các con mình được hòa nhập vào cộng đồng; đồng thời lan tỏa sự hiểu biết và tình yêu thương ấy rộng hơn trong xã hội. 

Các bạn có thể hỗ trợ chúng tôi như một tình nguyện viên hay một nhà tài trợ, dù trong lĩnh vực nào, thời gian ngắn hạn hay dài hạn, thì sự đóng góp của các bạn đều rất cần thiết và đáng trân trọng.

“Hãy làm mọi sự vì lòng yêu thương.” - (Corinthians 16:14)

 

Vui lòng điền thông tin vào bản đăng ký.

  1. Tài trợ (Link vào form)
  2. Tình nguyện viên (Link vào form)

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay sau khi nhận được.