Coffee Shop IV


Chủ Đề:
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN CHO TRẺ TỰ KỶ - TẦM QUAN TRỌNG VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ


Mục Tiêu:

Kế hoạch giáo dục cá nhân (KHCN) là một công cụ vô cùng quan trọng mà phụ huynh cần hiểu rõ và đúng để có thể áp dụng cho việc can thiệp của trẻ tự kỷ. Phụ huynh Nguyễn Thụy Loan đã trình bày về vai trò của KHCN, các bước cần làm để xây dựng, thực hiện và điều chỉnh KHCN, vai trò của phụ huynh, nhà chuyên môn và giáo viên khi xây dựng KHCN. Các phụ huynh cũng trao đổi với nhau về kinh nghiệm thực tế đã áp dụng KHCN cho con mình, việc sử dụng các công cụ như PECS, thời khóa biểu, câu chuyện xã hội để hướng dẫn và dạy hành vi phù hợp cho con mình.

Một số hình ảnh của chương trình:Website Câu Lạc Bộ Sống Cùng Tự Kỷ - Email:bandieuhanh@songcungtuky.org | Website: www.songcungtuky.org | Fanpage :