Coffee Shop III


Chủ Đề: ÁP DỤNG VÀ CHIA SẺ

Mục Tiêu:
Các phụ huynh cùng xem và suy ngẫm đoạn phim ngắn với những tâm tình, khao khát sống và phát triển của những trẻ em mắc hội chứng Down. Từ đó, phụ huynh được tiếp thêm niềm tin và động lực để cùng xây dựng cuộc sống và tương lai hạnh phúc cho con em. Ngoài ra, các phụ huynh được hướng dẫn về giấy thông hành, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm dạy và chăm sóc trẻ qua những khó khăn trong vấn đề ăn, học và giấc ngủ. Buổi thảo luận áp dụng những kiến thức được truyền tải trong Hội Thảo lần 5.

Một số hình ảnh của chương trình:

Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III
Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III
Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III
Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III
Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III
Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III
Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III Hoạt động trao đổi nhóm lần III
Hoạt động trao đổi nhóm lần III


Website Câu Lạc Bộ Sống Cùng Tự Kỷ - Email:bandieuhanh@songcungtuky.org | Website: www.songcungtuky.org | Fanpage :