Coffee Shop II


Chủ Đề: CON CỦA CHÚNG TA

Mục Tiêu:
Trong buổi gặp mặt này, các phụ huynh có dịp chia sẻ thông tin về con mình nhiều hơn, qua việc thực hành mô tả các kỹ năng trẻ đạt được và cách trẻ giao tiếp hàng ngày. Ngoài ra, CLB còn tổ chức một trò chơi nhỏ là ghi lại những tâm tình và đóng vai trò cầu nối, giúp các gia đình gửi tặng thiệp Giáng Sinh cho nhau. Đây là một món quà tinh thần ấm áp, đánh dấu tình thân nối kết giữa các thành viên trong CLB.

Một số hình ảnh của chương trình:

Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II
Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II Hoạt động trao đổi nhóm lần II


Website Câu Lạc Bộ Sống Cùng Tự Kỷ - Email:bandieuhanh@songcungtuky.org | Website: www.songcungtuky.org | Fanpage :