Coffee Shop I


Chủ Đề: KẾT THÂN


Mục Tiêu:
Bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần có những tương tác xã hội và các mối quan hệ bạn bè để cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đối với các gia đình có con tự kỷ, điều đó lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Đến với CLB “Sống Cùng Tự Kỷ”, các gia đình kết bạn với nhau không chỉ để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ tâm tình, mà còn cùng mang đến cộng đồng - xã hội một thông điệp quan trọng và giàu tính nhân văn: “Hãy Làm Bạn Với Người Tự Kỷ“

Một số hình ảnh của chương trình:

Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I
Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I
Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I
Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I
Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I
Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I
Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I Hoạt động trao đổi nhóm lần I
Hoạt động trao đổi nhóm lần I


Website Câu Lạc Bộ Sống Cùng Tự Kỷ - Email:bandieuhanh@songcungtuky.org | Website: www.songcungtuky.org | Fanpage :